בית הטרמינל 1     בית הטרמינל 2
     בית הטרמינל 1      בית הטרמינל 2


דירות פארק צמרת
דירות פארק צמרת

    מגדל בסר 2     מגדל בסר 3
     מגדל בסר 2      מגדל בסר 3