משרדים למכירה מגדל בסר 2 רחוב בן גוריון 1 - בני ברק.

 

משרדים להשכרה מגדל בסר 3 רחוב כינרת 5 - בני ברק.

 

משרדים להשכרה מגדל בסר 4 רחוב כינרת 5 - בני ברק.